Този сайт е изработен в рамките на проект № BG16RFOP002 2.024 0638 C01 „Производство и продажба на електрически велосипеди и други превозни средства със спомагателен двигател“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Повече информация …

Нови  предложения

e-Easy--X50

Електрически велосипед e-Easy–X50

За информация +359 878 274840

Ел. велосипед Volta APB2

Ел. велосипед Volta APB2

За информация +359 878 274840

Магазин за електровелосипеди

ул. Студентска 1, Технически Университет

Източен паркинг

Тел: +359 (0)87 8274840

e-mail: emolife@abv.bg