Този сайт е изработен в рамките на проект № BG16RFOP002 2.024 0638 C01 „Производство и продажба на електрически велосипеди и други превозни средства със спомагателен двигател“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Повече информация …

Великденски намаления на цените на всички модели

Магазин за електровелосипеди

ул. Студентска 1, Технически Университет

Източен паркинг

Тел: +359 (0)87 8274840

e-mail: emolife@abv.bg